Фізична культура та спорт

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1240

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді
  («Охотнік», 2021-03-27) Киселевська, Світлана Михайлівна; Озерова Ольга Анатоліївна,
  Розглядаються зміст і проблеми фізичного виховання студентів, визначаються основні напрямки вирішення проблем в комплексі з професійно-прикладною підготовкою.
 • Документ
  Програма оздоровчого тренування для студентів спеціальної медичної групи
  (Охотнік, 2019-03-29) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Мета роботи полягала у подальшій розробці ефективної, й разом з тим, простої програми оздоровчих вправ широкої спрямованості, яка орієнтована на студентів спеціальної медичної групи. Програма оздоровчих вправ широкої спрямованості, яка була запропонована студентам, вирізнялася простотою, високою корисністю і ефективністю. Основним критерієм під час виконання програми було визначення якості самопочуття, а саме: кожне заняття повинно приносити відчуття втоми в усьому тілі, задоволення від виконаних вправ, покращення загального самопочуття та настрою.
 • Документ
  Оцінка аеробних можливостей організму студентів за результатами тесту Купера
  (СПД «Охотнік», 2019-05-24) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Мета роботи полягала в подальшому дослідженні рівня аеробних можливостей організму студентів. Результати дослідження показали, що велика кількість студентів має незадовільний рівень фізичної підготовленості та фізичної працездатності (31,4%). Тому, слід збільшити кількість годин на фізичне виховання у навчальних планах студентів, що дасть їм можливість займатися оздоровчими вправами та підвищувати свій рівень фізичної підготовленості протягом навчання в університеті.
 • Документ
  Особенности физического самосовершенствования студентов
  (Букаєв В.В., 2013-04-10) Киселевская, С. М.; Бринзак, В. П.
  Исследование и дальнейшее усовершенствование процесса физического самосовершенствования студентов. Разработана программа подготовки студентов к физическому самосовершенствованию. В процессе подготовки предполагалось более глубокое изучение теоретических вопросов, предусмотренных учебной программой по физическому воспитанию, овладение техникой выполнения упражнений, а также повышение уровня физической подготовленности студентов. Программа формировала содержание системы учебных занятий в виде лекций, семинаров и самостоятельной работы.
 • Документ
  Самостійні заняття фізичними вправами як засіб підвищення рухового режиму студентів
  (ДНУ, 2014-04-10) Киселевська, Світлана Михайлівна; Брінзак, Валентина Петрівна
  Подальше обгрунтування доцільності забезпечення студентів оптимальним руховим режимом у процесі освітньої діяльності. З метою встановлення впливу рівня рухової активності на успішність та захворюваність студентів був проведений аналіз екзаменаційних відомостей та довідок студентів. Основною причиною погіршення здоров’я студентів є недостатня рухова активність. Доцільною й перспективною формою підвищення рухової активності студентів у процесі освітньої діяльності є самостійні заняття фізичними вправами, тривалістю не менше 30 хвилин на добу, не менше 3-4 разів на тиждень й побудованих з урахуванням інтересів студентів та з їхніми індивідуальними особливостями, що підтверджується результатами досліджень.
 • Документ
  Вплив спеціальної програми з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
  (Наука і техніка, 2011-09-22) Киселевська, Світлана Михайлівна; Брінзак, Валентина Петрівна
  Подальше обгрунтування використання засобів, методів і форм фізичного виховання для покращення фізичного здоров'я студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості. Вивчено вплив спеціальної програми фізичного виховання на стан фізичного здоров’я студентів та їх морфофункціональний стан, досліджено рівень їх соматичного здоров’я та фізичну підготовленість, як чинників фізичної працездатності.
 • Документ
  Рухова активність та здоров’я студентської молоді
  («Охотнік», 2019-09-27) Киселевська, Світлана Михайлівна
  Метою роботи було подальше вивчення рухового режиму студентів. Правильно організований руховий режим значно розширює функціональні можливості організму студентів, позитивно впливає на організм, укріплює здоров'я, підвищує працездатність.
 • Документ
  Біологічний вік та темпи старіння організму студентів спеціальної медичної групи
  (СПД "Охотнік", 2018-05-25) Киселевська, Світлана Михайлівна; Євсюкова, Тетяна Валентинівна
  Визначаються ступінь та темпи старіння організму студентів спеціальної медичної групи 1 та 2 курсів навчання.