Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Автори
Малкін, Едуард
Луцик, Р.
Данилевич, Н.
Приймак, Олександр
Фуртат, Ірина
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На базі експериментальних досліджень впливу обробки води трьох вихідних станів: дистиляту і технічної, взятої з двох різних джерел, - встановлено, шо при обробці води в магнітних полях досягається зниження питомої теплоти випаровування на 6 * 9%.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, магнітное поле, властивості води і розчинів, тепломассообмен
Бібліографічний опис
Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води / Е. С. Малкін, Р. В. Луцик, Н. С. Данилевич, О. В. Приймак, І. Е. Фуртат // Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2007. - Вип. 11. - С. 3 - 10. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання