Розвиток графоаналітичних засобів дослідження історії будівельного мистецтва

Ескіз

Дата

2020

Автори

Завада, В. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються особливості розвитку графоаналітичних засобів дослідження історії зодчества від найпростіших зображень стародавніх будівель до складних типологічних моделей цього явища.

Опис

Ключові слова

графоаналітичний, схема, історія, архітектура, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Завада В. Т. Розвиток графоаналітичних засобів дослідження історії будівельного мистецтва / В. Т. Завада / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. : відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 56. - С. 52 - 65. - Бібліогр. : 32 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset