Розпланування та просторова композиція костьолів періоду бароко на Київщині та Волині : елементи пропорційного аналізу

Ескіз

Дата

2010

Автори

Горбик, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

стаття наводить пропорційний аналіз ряду костьолів України ХVI-ХVIII ст. В храмобудівному досвіді групи католицьких орденів на Київщині і Волині окремі будови об‘єднуються в єдину типологічну та стилістичну цілісність, а розрізнені фактичні дані про параметри споруд вперше приводяться до системного аналізу.

Опис

Ключові слова

пропорції, костьол, Київщина, Волинь, нави, пресвітерій, притвор

Бібліографічний опис

Горбик О. О. Розпланування та просторова композиція костьолів періоду бароко на Київщині та Волині : елементи пропорційного аналізу / О. О. Горбик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред.М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 73-77. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset