Коливання буйково-заякорених систем загородження на хвилях

Ескіз

Дата

2016

Автори

Безверхий, Олександр
Корнієнко, Вікторія

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі запропоновані методика і алгоритми дослідження коливань буйковозаякореної системи загородження, що дозволяє визначити динамічні і кінематичні характеристики поведінки таких систем під дією морського хвилювання. На основі класичних підходів про коливання систем побудована система рівнянь руху буйково-заякорених конструкцій. Проведено деталізацію сил, що діють на всі елементи конструкції. З використанням апроксимацій гнучких елементів за допомогою сплайнів нелінійні диференціальні рівняння другого порядку в частинних похідних зведені до нелінійних задач Коші по часовій координаті, що розв’язуються чисельно. В роботі на прикладі конкретної буйково-заякореної системи проведено чисельний аналіз впливу параметрів морських хвиль (періоду, кута набігання хвильового фронту) на натяги в різних точках конструкції, а також на конфігурацію системи в просторі під дією хвиль.

Опис

Ключові слова

коливання,, буйреп,, морське хвилювання, натяг,, ривки.

Бібліографічний опис

Безверхий О. Коливання буйково-заякорених систем загородження на хвилях / О. Безверхий, В. Корнієнко. - Стаття періодики // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ Ліра-К, - 2016. - №3. - С. 14-24. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset