Папарадигма загальноекономічної ефективності архітектури

Ескіз

Дата

2008

Автори

Яблонська, Г. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються питання загальноекономічного підходу до архітектури в цілому і її різних аспектів - архітектура як діяльність , архітектура як організація простору, архітектура як місце для процесів життєдіяльності, архітектура як матеріальне втілення , що потребує ресурсів , як до своєї реалізації та експлуатації . Висвітлюється питання архітектурної економіки , як відокремленої в сфері міждисциплінарних досліджень області практичної і теоретичної діяльності , пов‘язаної з науковим вивченням , проектуванням і експлуатацією архітектурних об’єктів побудованих на принципах економічної доцільності

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, економіка архітектурна, ефективність загальноекономічна

Бібліографічний опис

Яблонська Г. Д. Папарадигма загальноекономічної ефективності архітектури / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 360-368. - Бібліогр. : 29 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset