Дослідження фізичних процесів системи “машина-середовище”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Басараб, Володимир Аксенійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена огляду сучасної апаратури для дослідження фізичних процесів взаємодії машини та середовища. Наведено можливість використання сучасної аналогово-цифрової апаратури для реєстрації, запису та обробки інформації з ціллю отримання реальної фізичної картини явищ, що відбуваються в системі «машина-середовище”.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, обробка інформації, цифрова система запису даних, фізична картина, information processing, digital data acquisition system, physical picture
Бібліографічний опис
Басараб В. А. Дослідження фізичних процесів системи “машина-середовище” / В. А. Басараб // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2014. - № 33. - С. 28 - 31. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання