Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається система диференціальних рівнянь з декількома змінними запізнюваннями, що є математичною моделлю багатьох технічних процесів з запізнюванням у часі. Для даних систем отримано узагальнення методів Рунге- Кутти та встановлено його апроксимаційні властивості
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, системи диференціальних рівнянь з запізнюванням, методи Рунге-Кутти, чисельні методи, екстраполяція, системы дифференциальных уравнений с запаздыванием, методы Рунге-Кутты, численные методы, экстраполяция
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В. Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти / Н. В. Бондаренко, В. Д. Печук // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і архіт. ; відп. ред. Ванін В. В. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 96. - С. 3-11. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання