Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти

Ескіз

Дата

2019

Автори

Бондаренко, Н. В.
Печук, В. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається система диференціальних рівнянь з декількома змінними запізнюваннями, що є математичною моделлю багатьох технічних процесів з запізнюванням у часі. Для даних систем отримано узагальнення методів Рунге- Кутти та встановлено його апроксимаційні властивості

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики, системи диференціальних рівнянь з запізнюванням, методи Рунге-Кутти, чисельні методи, екстраполяція, системы дифференциальных уравнений с запаздыванием, методы Рунге-Кутты, численные методы, экстраполяция

Бібліографічний опис

Бондаренко Н. В. Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти / Н. В. Бондаренко, В. Д. Печук // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і архіт. ; відп. ред. Ванін В. В. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 96. - С. 3-11. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset