Моментна схема мсе для кругового скінченного елемента

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Баженов, В. А.
Пискунов, С. О.
Шкриль, О. О.
Романцова, К. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені основні співвідношення просторової задачі теорії пружності для кругових тіл в місцевій криволінійній системі координат. На основі основних положень моментної схеми скінченних елементів отримано співвідношення між переміщеннями, деформаціями і напруженнями.
Опис
Ключові слова
просторова задача, момента схема МСЕ, напіваналітичний метод скінчених елементів, чисельне інтегрування, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Моментна схема мсе для кругового скінченного елемента / В. А. Баженов, С. О. Пискунов, О. О. Шкриль, К. С. Романцова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 107 - 118. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання