Інтегральна оцінка міцності бетону стовбура палі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Глуховський, В. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Розглянута можливість інтегральної оцінки міцності бетону на стиск по всій довжині палі в ґрунті через динамічний модуль пружності, що функціонально пов'язаний із стрижневою швидкістю пружної поздовжньої хвилі в конструкції. The possibility of integral estimating strength of concrete in compression throughout the length of the piles in the soil, with dynamic elastic modulus, which is functionally associated with a speed of elastic longitudinal waves in the structure is considered.
Опис
Ключові слова
міцність бетону палі, динамічний модуль пружності, швидкість поздовжньої хвилі
Бібліографічний опис
Глуховський В. П. Інтегральна оцінка міцності бетону стовбура палі / В. П. Глуховский // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 119 - 125. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання