Структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності в галузі інженерної підготовки території

Ескіз

Дата

2021

Автори

Сингаївська, Олександра Іванівна
Чередніченко, Петро Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Об’єктом дослідження є містобудівельна діяльність в галузі інженерної підготовки територій. Предметом дослідження є структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності, містобудівного кадастру та експертних систем. Мета роботи: розробити структуру інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності моделі, а також структурнологічні моделі природних умов та процесів, заходів та споруд в області інженерної підготовки територій. Методи дослідження: методи порівняльного та системного аналізу. Результати роботи, їх наукова новизна: - визначено місце функціональних елементів інженерної підготовки території в структурі інформаційного забезпечення містобудівної діяльності; - розроблено узагальнені структурологічні моделі сучасного стану предметної області інженерної підготовки територій; - розроблено інфологічні моделі відображення послідовної взаємодії між функціональними елементами інженерної підготовки територій; - розроблено узагальнену модель аналізу послідовних залежностей між природними умовами та вибором варіанту необхідних інженерних споруд; - визначено методичні основи, а також методи та підходи до створення експертних систем в галузі інженерної підготовки територій. Результати роботи впроваджені в учбовий процес на кафедрі міського будівництва КНУБА.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, містобудівна діяльність, містобудівні інформаційні системи, інженерна підготовка територій, містобудівний тезаурус, структурно логічні та інфологічні моделі, градостроительная деятельность, градостроительные информационные системы, инженерная подготовка территорий, градостроительный тезаурус, структурно логические и инфологические модели, urban development, urban development information systems, land use planning and management, urban development thesaurus, structural logical and infological models

Бібліографічний опис

Сингаївська О. І. Структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності в галузі інженерної підготовки територій / О. І. Сингаївська, О. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 271 - 296. – Бібліогр. : 35 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset