Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Рзаєва, А. Д.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядаються головні особливості формування «зеленої» архітектури в офісно-готельних будівлях, принципи і методи, спрямовані на підвищення ефективності ландшафтних рішень території та використання ресурсів при формуванні благоустрою будівель в умовах існуючої забудови. Визначені прийоми застосування озеленення в структурі будівлі та навколишньому середовищі
Опис
Ключові слова
зелена архітектура, зелена покрівля, атріумний ландшафт, вертикальне озеленення, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Рзаєва А. Д. Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору / А. Д. Рзаєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 398-402. - Бібліогр. : 4 назви
Зібрання