Економія енергії в житлово-громадському будівництві

Ескіз

Дата

2010

Автори

Нечепорчук, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створення механізму забезпечення інвестиційної привабливості підвищення енергоефективності будівель і споруд житлово-громадського призначення в умовах ринкової економіки є ключовим елементом при забезпеченні державної політики щодо енергозбереження в будівельній галузі на найближчу перспективу.

Опис

Ключові слова

житлово-громадське будівництво, енергозбереження, енергоефективність будівель і споруд

Бібліографічний опис

Нечепорчук А. А. Економія енергії в житлово-громадському будівництві / А. А. Нечепорчук // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. В. І. Сай. – Київ : Знання, 2011. – Вип. 36. – С. 55 – 58. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset