Економія енергії в житлово-громадському будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Створення механізму забезпечення інвестиційної привабливості підвищення енергоефективності будівель і споруд житлово-громадського призначення в умовах ринкової економіки є ключовим елементом при забезпеченні державної політики щодо енергозбереження в будівельній галузі на найближчу перспективу.
Опис
Ключові слова
житлово-громадське будівництво, енергозбереження, енергоефективність будівель і споруд
Бібліографічний опис
Нечепорчук А. А. Економія енергії в житлово-громадському будівництві / А. А. Нечепорчук // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. В. І. Сай. – Київ : Знання, 2011. – Вип. 36. – С. 55 – 58. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання