Еволюція типів спортивних будівель та споруд, передумови виникнення та розвитку навчальнотренувальних баз

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
огляд історичного розвитку спортивних споруд від часу їх виникнення дав змогу виявити шість історичних типів спортивних комплексів та прослідкувати за процесом оновлення типології з плином часу. Визначено передумови виникнення та розвитку навчально-тренувальних баз
Опис
Ключові слова
типологія, навчально-тренувальна база (НТБ)
Бібліографічний опис
Соломатіна А. В. Еволюція типів спортивних будівель та споруд, передумови виникнення та розвитку навчальнотренувальних баз / А. В. Соломатіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 416-421. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання