Актуальність проблеми гармонізації міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналізується проблема нецілісності уявлень про феномен міста. Розкривається актуальність проблеми гармонізації міського середовища, як цілісного феномену розселення та необхідність нового теоретично-методологічного підходу до творення міського середовища та його простору, що відповідає суспільним потребам.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, феномен міста, міське середовище, гармонізація, соціокультурна ситуація, взаємодія традицій та інновацій, природна і культурна екологічна криза
Бібліографічний опис
Стецюк І. І. Актуальність проблеми гармонізації міського середовища / І. І. Стецюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 40(2). – С. 404 - 408. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання