Дослідження динаміки фундаментів на складних основах

Ескіз

Дата

2013

Автори

Трофимчук, О. М.
Савицький, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНДІБК

Анотація

Стаття присвячена розрахункам динамічної просторової вза ємодії фундаментів мілкого закладання з ґрунтовою основою, яка моделюється методами механіки суцільного середовища з використанням методу ортогональних поліномів для чисельного розв’язку просторових динамічних контактних задач.

Опис

Ключові слова

кафедра геотехніки, динамічна взаємодія фундаменту з основою, динамічні просторові контактні задачі, метод ортогональних поліномів

Бібліографічний опис

Трофимчук О. М. Дослідження динаміки фундаментів на складних основах / О. М. Трофимчук, О. А. Савицький // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Київ. Держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін-т буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2013. – Вип. 79. – С. 25 – 30. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset