Дослідження динаміки фундаментів на складних основах

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
Стаття присвячена розрахункам динамічної просторової вза ємодії фундаментів мілкого закладання з ґрунтовою основою, яка моделюється методами механіки суцільного середовища з використанням методу ортогональних поліномів для чисельного розв’язку просторових динамічних контактних задач.
Опис
Ключові слова
кафедра геотехніки, динамічна взаємодія фундаменту з основою, динамічні просторові контактні задачі, метод ортогональних поліномів
Бібліографічний опис
Трофимчук О. М. Дослідження динаміки фундаментів на складних основах / О. М. Трофимчук, О. А. Савицький // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Київ. Держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін-т буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2013. – Вип. 79. – С. 25 – 30. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання