Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі термов’язкопружнопластичності деформування вісесиметричних тіл з урахуванням ушкодженості матеріалу

Ескіз

Дата

2006

Автори

Гуляр, О. І
Пискунов, С. О.
Максим'юк, Ю. В.
Сизевич, Б. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримані розрахункові співвідношення МССЕ для розв’язання геометрично нелінійних задач термов’язкопружнопластичності з урахуванням ушкодженості матеріалу для вісесиметричних тіл обертання. Використання чотирикутних скінченних елементів довільної форми з урахуванням змінності компонент метричного тензора забезпечує високу ефективність підходу.

Опис

Ключові слова

розрахункові співвідношення МССЕ, термов’язкопружнопластичність, термов’язкопружнопластичне деформування, вісесиметричні тіла обертання

Бібліографічний опис

Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі термов’язкопружнопластичності деформування вісесиметричних тіл з урахуванням ушкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 18-42. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced