Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі термов’язкопружнопластичності деформування вісесиметричних тіл з урахуванням ушкодженості матеріалу

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримані розрахункові співвідношення МССЕ для розв’язання геометрично нелінійних задач термов’язкопружнопластичності з урахуванням ушкодженості матеріалу для вісесиметричних тіл обертання. Використання чотирикутних скінченних елементів довільної форми з урахуванням змінності компонент метричного тензора забезпечує високу ефективність підходу.
Опис
Ключові слова
розрахункові співвідношення МССЕ, термов’язкопружнопластичність, термов’язкопружнопластичне деформування, вісесиметричні тіла обертання
Бібліографічний опис
Розрахункові співвідношення МССЕ геометрично нелінійної задачі термов’язкопружнопластичності деформування вісесиметричних тіл з урахуванням ушкодженості матеріалу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 18-42. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання