Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання)

Ескіз

Дата

2016

Автори

Книш, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянута ієрархія структурно-логічних схем у методиці проектування БЖ. Теоретично доведена доцільність впровадження 12бальної шкали оцінки пріоритетів впливовості та графо-матричноінцидентально оцінені їх показники.

Опис

Ключові слова

саморегуляція, самообновлення, ієрархія, методика, проектування, регіонально-лідируюча, аналітично-факторна, середовищно-орієнтована, еволюційно-спрямована, граф, матриця інцидентності, суміжність, оціночна пріоритетність, багатоквартирне житло, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Книш В. І. Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) / В. І. Книш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 239 - 253. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced