Деякі аспекти досліджень координатних систем

Ескіз

Дата

2013

Автори

Ботвіновська, С. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В сучасних умовах результати наукових досліджень повинні відповідати вимогам та можливостям автоматизованих технологій проектування, будівництва та експлуатації різних об’єктів. Тому, відповідний вибір тієї або іншої системи координат в задачах різної складності, повинен спиратись на спрощення і простоту опису і досягнення отриманих результатів та їх подальше впровадження.

Опис

Ключові слова

системи координат, автоматизовані технології проектування, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Бібліографічний опис

Ботвіновська С. І. Деякі аспекти досліджень координатних систем / С. І. Ботвіновська // Прикладна геометрія та інженерна графіка = Applied geometry and graphics : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Укр. Асоціація з приклад. геометрії ; відп. ред. В. Є. Михайленко. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 35 - 38. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced