Типологія нових елементів розселення

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті викладено результати аналізу виникнення поселень за функціональним призначенням. Розглянуто приклади екополісів. Запропоновано типологію нових елементів розселення.
Опис
Ключові слова
новий елемент розселення, екополіс, функціональне призначення
Бібліографічний опис
Захарова А. В. Типологія нових елементів розселення / А. В. Захарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011.- Вип. 28. - С. 243-248. - Бібліогр. :5 назв.
Зібрання