Верифікація чисельної моделі будівель АЕС при динамічному аналізі системи "основа – фундамент - споруда"

Ескіз

Дата

2016

Автори

Сєдін, В. Л.
Загільський, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

Проведено розробку чисельної моделі на прикладі будівлі в галузі АЕС в системі "основа – фундамент – споруда". Показані основні етапи верифікації розрахункової моделі за допомогою характеристичних частот отриманих в результаті чисельних та натурних досліджень. The development of a numerical model on the example of a building in the field of nuclear power in the "ground – foundation – building" system is spended. The basic steps of the verification computational model using characteristic frequencies obtained as a result of numerical and field studies are shown.

Опис

Ключові слова

верифікація, спектр Фур'є, модальний аналіз

Бібліографічний опис

Сєдін В. Л. Верифікація чисельної моделі будівель АЕС при динамічному аналізі системи "основа – фундамент - споруда" / В. Л. Сєдін, В. А. Загільський // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 153 - 160. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset