Середня кривина гвинтових поверхонь, віднесених до координатних ліній кривини

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто конструювання гвинтової поверхні рухом плоскої кривої незмінної форми у нормальній площині гвинтової лінії таким чином, щоб утворена поверхня була віднесена до сімей ліній кривини. Виведення векторного рівняння поверхні здійснено із застосуванням супровідного тригранника гвинтової лінії. Наведено параметричні рівняння деяких поверхонь та отримано їх зображення.
Опис
Ключові слова
гвинтова поверхня, лінії кривини, супровідний тригранник, формули Френе, скрут, кривина
Бібліографічний опис
Пилипака О. А. Середня кривина гвинтових поверхонь, віднесених до координатних ліній кривини / О. А. Пилипака, Т. С. Пилипака // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 164 - 170. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання