Методика проектування розширень художніх музеїв

Ескіз

Дата

2014

Автори

Дивак, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розширення художніх музеїв є однією з нагальних проблем розвитку музеїв. В результаті узагальнення світового досвіду функціювання музеїв встановлено, що методику проектування доцільно будувати на основі розширення від колекції та розширення від земельної ділянки. Специфіка архітектури розширень художніх музеїв полягає у тому, що саме в них можливо вести проектування не тільки від «функції», а й від «образу». Для узгодження об'ємно – просторової побудови основної будівлі та її розширення необхідно знати попередній розрахунковий будівельний об'єм, що визначає межі, в яких може діяти архітектор.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, музеї, розширення музеїв, музеи, расширение музеев, museum, museums extension

Бібліографічний опис

Дивак В. І. Методика проектування розширень художніх музеїв / В. І. Дивак // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 85-89. - Бібліогр. : 2 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset