Конструкційні наноматеріали - новий тип матеріалів з надзвичайними властивостями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Добровольський, О. Г.
Людвінська, Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описані особистості структур наноматеріалів, їхній вплив на властивості виробів, дана характеристика цих властивостей, показана сутність технологій виготовлення наноструктурних конструкційних деталей і наведено приклади застосування їх у машинобудуванні.
Опис
Ключові слова
наноматеріали, конструкційні наноматеріали, наночастинки, нанотехнології, наноматериалы, конструкционные наноматериалы, наночастицы, нанотехнологии, nanomaterials, constructional nanomaterials, nanotechnology, nanoparticles, кафедра основ професійного навчання
Бібліографічний опис
Добровольський О. Конструкційні наноматеріали - новий тип матеріалів з надзвичайними властивостями / О. Добровольський, Т. Людвінська // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 81. – С. 50 - 54. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання