Обґрунтування та вибір методики розрахунку показників надійності вібраційної машини

Ескіз

Дата

2020

Автори

Делембовський, М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

KNUCA

Анотація

Вібраційні машини широко використовуються в будівельній індустрії при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів. Домінуюче місце серед вібраційних машин займають вібраційні майданчики. Ефективність їх роботи в значній мірі залежить від достатньо конкретного врахування діючих сил системи та надійності роботи елементів вібромашин. Підвищення надійності і ефективності вібромашин досягається впровадженням комплексу заходів на всіх етапах створення (проектування, конструювання, виготовлення та експлуатації) вібромашин. Одним із важливих аспектів забезпечення надійності вібромашин являється визначення напрацювання на відмову елементів машини на стадії експлуатації та розробка на цій основі відповідних рекомендацій. Разом з тим на сучасному етапі рекомендації щодо надійності вібраційної техніки практично відсутні. В результаті такого положення відформовані вироби можуть бути бракованими. Тому неспівпадання розрахунків обумовлене неточними моделями, що відображають даний робочий процес. Таким чином, дослідження надійності на стадії експлуатації вібромашин представляє собою актуальну задачу, що і є предметом даних досліджень.

Опис

Ключові слова

вібромашина, надійність, ймовірність, будівельна індустрія, критерії, безвідмовна робота, кафедра машин і обладнання технологічних процесів, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Делембовський М. Обґрунтування та вибір методики розрахунку показників надійності вібраційної машини / М. Делембовський // Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture ; editor-in-chief М. Sukach. - Kyiv : Lira-K, 2020. - Vol. 3(1). – P. 64 - 66. - Bibliogr. : 9 titl.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced