Ландшафтні проблеми урбанізму як навчальна дисципліна (зарубіжний досвід)

Ескіз

Дата

2011

Автори

Панченко, Т. Ф.
В'язовська, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В публікації проаналізовано досвід вивчення навчального курсу «ландшафтний урбанізм» в зарубіжних архітектурних школах. Виявлено основні складові цього курсу: історія і теорія, процеси та методи, реалізація та технічні прийоми ландшафтного урбанізму.

Опис

Ключові слова

кафедра ландшафтної архітектури, кафедра містобудування, ландшафт, урбанізм, навчальна програма

Бібліографічний опис

Панченко Т. Ф. Ландшафтні проблеми урбанізму як навчальна дисципліна (зарубіжний досвід) / Т. Ф. Панченко, А. В. В'язовська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 34-38. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced