Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
В статье описаны проблемы коммерциализации научнотехнической деятельности в строительстве. Рассмотрены пути развития строительной науки на примере Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций. У статті описані проблеми комерціалізації науково-технічної діяльності в будівництві. Розглянуто шляхи розвитку будівельної науки на прикладі Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.
Опис
Ключові слова
кафедра основ інформатики, себестоимость, коммерциализация, инновационная продукция
Бібліографічний опис
Ивлева Н. П. Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности / Н. П. Ивлева // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін.-т буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2014. – Вип. 81. – С. 299 – 308. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання