Перспективи використання досвіду Ізраїлю в сонячному гарячому водопостачанні в Україні

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гламаздін, Павло
Кірєєв, Ейтан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У даній статті порушуються питання використання альтернативних джерел енергії, актуальність яких в даний час і в найближчій перспективі не викликає ніякого сумніву. Особлива увага приділена в статті проблемі безліч середнього використання альтернативних джерел в енергетичному господарстві України. При цьому акцент зроблений на такому напрямку забезпечення комфортних умов мешкань, як задоволення населення стабільною і недорогою теплотою для систем опалення та гарячого водопостачання з використанням сучасних систем геліопостачання. Для реалізації поставленої мети в статті сформульовано ряд проблем, які могли б більш повно представити порушену тематику. Для висвітлення сформульованих проблем в матеріалі викладені деякі аспекти стану світового енергетичного ринку та необхідність розвитку використання поновлюваних джерел енергії, в тому числі сонячного випромінювання. З метою можливого використання в українському енергетичному господарстві сонячної радіації розглянуто багаторічний досвід Ізраїлю по успішному застосуванню геліосистем гарячого водопостачання для побутових потреб. Дана оцінка кліматичних умов України, які представляють хороші можливості використання сонячної теплової енергії в забезпеченні належних умов для комфортного проживання. Розглянуто державні підходи в Україні та Ізраїлі по реалізації національних програм розвитку геліоенергетики, спрямованих на розширення частки теплоти, отриманої за цим напрямком в загальній системі енергетики. Наведено міжнародні, європейські та національні стандарти обох держав щодо вимог до сонячних колекторів з порівняльним аналізом показників по їх тестування.Проаналізовано стан виробництва, практичного використання обладнання для сонячних систем гарячого водопостачання, представлені основні фірми-виробники і постачальники цього обладнання на ринках обох країн. У табличній формі наведено порівняльний аналіз основних технічних характеристик плоских сонячних колекторів провідних виробників країн Європейського Союзу і держави Ізраїль, представлених на ринку України. Відображено перелік проблем, які є стримуючим фактором в реалізації завдань щодо розвитку сонячних енергетичних систем. На завершення статті зроблені висновки і рекомендації по викладеній проблематики.

Опис

Ключові слова

кафедра теплотехніки, альтернативні джерела, сонячна енергія, поновлювана енергія, гаряче водопостачання, система опалення, теплозабезпечення, геліосистема, сонячний колектор, alternative sources, solar energy, renewable energy, hot water supply, heating system, heat supply, solar system, solar collector

Бібліографічний опис

Гламаздін П. Перспективи використання досвіду Ізраїлю в сонячному гарячому водопостачанні в Україні / П. Гламаздін, Е. Кірєєв // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 13. – С. 69 – 78. – Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced