Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблений в КНУБА метод гравіта- ційного зондування ґрунтів сферичним ін- дентором дозволяє визначати міцнісні ха- рактеристики донних відкладень у природ- ному стані (in-situ).
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, в’язкість,, зчеплення,, динамічна міцність,, ударний імпульс,, гравітаційний зонд.
Бібліографічний опис
Сукач М. Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ / М. Сукач , С. Комоцька // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук. -виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. М. Сукач. – Київ, 2018. - №8. - С. 44-46. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання