Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ

Ескіз

Дата

2018

Автори

Сукач, Михайло
Комоцька, Світлана

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблений в КНУБА метод гравіта- ційного зондування ґрунтів сферичним ін- дентором дозволяє визначати міцнісні ха- рактеристики донних відкладень у природ- ному стані (in-situ).

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, в’язкість,, зчеплення,, динамічна міцність,, ударний імпульс,, гравітаційний зонд.

Бібліографічний опис

Сукач М. Метод визначення властивостей донних ґрунтів in-situ / М. Сукач , С. Комоцька // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук. -виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. М. Сукач. – Київ, 2018. - №8. - С. 44-46. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced