Проблеми формування соціального житла в Україні

Ескіз

Дата

2008

Автори

Гнесь, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглядаються питання нормування соціального житла, пропонується методика розрахунку площ квартир , спрямована на збалансоване забезпечення всіх типів сімей , виявляється специфіка номенклатури приміщень , їх оптимальні параметри в умовах жорсткого ліміту загальної площі . На основі аналізу зарубіжного досвіду пропонуються раціональні прийоми планувальної організації квартир соціального житла

Опис

Ключові слова

житло соціальне, проблеми формування

Бібліографічний опис

Гнесь І. П. Проблеми формування соціального житла в Україні / І. П. Гнесь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 273-282. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset