Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються міжпредметні зв’язки при викладанні іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, їх потенціал та засоби реалізації.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, міжпредметні зв’язки, фахова іноземна мова, професійно спрямоване міжкультурна комунікативна компетенція, іншомовне спілкування, межпредметные связи, межпредметний поход, профессионально ориентированная межкультурная коммуникативная компетенция, intersubject connections, intersubject approach, ESP, professional language competence
Бібліографічний опис
Петрова Т. І. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. І. Петрова, Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 311-315. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання