Віброрезонансні кавітатори для обробки води відкритих водойм

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
KNUCA
Анотація
У сьогоденні актуальними залишаються дослідження, що спрямовані на створення сучасних новітніх технологій кавітаційної обробки. Типовим представником такого обладнання є автономний вібраційний кавітатор для аерації води відкритих водойм та інактивації її біологічних забруднень, зокрема і ціанобактеріями, що провокують “цвітіння” води. Переважно вібраційний кавітатор для знезараження патогенної флори води із одночасною її аерацією призначений для застосовування на водоймах риборозплідних фермерських господарств з метою ефективної боротьби із літніми заморами риби. Однак можливості використання кавітатора не обмежуються лише риборозплідними водоймами – із не меншою ефективністю вони можуть бути поширені на водойми для вирощування та відгодовування чутливих до якості води птиці, пушних звірів, молодняка у тваринництві. Перспективним видається і застосування віброкавітаторів цього типу для водопідготовки плодо- та овочепереробних сільськогосподарських підприємств, де якість використовуваної води не менш вагомий ніж якість продуктів чинник, і лише вдале поєднання цих двох складових гарантує у результаті високі споживчі властивості готового продукту.
Опис
Ключові слова
вода, кавітація, ціанобактерії, віброкавітатор, електромагніт
Бібліографічний опис
Афтаназів І. Віброрезонансні кавітатори для обробки води відкритих водойм / І. Афтаназів, О. Строган, Л. Струтинська // Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture ; editor-in-chief М. Sukach. - Kyiv : Lira-K, 2020. - Vol. 3(1). – P. 58 - 60. - Bibliogr. : 2 titl.
Зібрання