Сущность математического моделирования и планирование вычислительных экспериментов по изучению температурного режима геотермальных регазификаторов

Ескіз

Дата

2006

Автори

Енин, П. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Аналіз методів досліджень таких складних теплофізичних процесів, як теплова взаємодія рідкої фази СВГ. що знаходиться у геотермальному регазифікаторі. з ґрунтом свідчить, що найбільш придатним методом їх вивчення є математичне моделювання.

Опис

Ключові слова

санітарно-технічне будівництво, електричне освітлення, світлотехніка, математичне моделювання, СВГ

Бібліографічний опис

Енин П. М. Сущность математического моделирования и планирование вычислительных экспериментов по изучению температурного режима геотермальных регазификаторов / П. М. Енин // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; редкол.: А.А.Худенко (гол. ред.) та ін., - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 80 - 84. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset