Железнодорожный вокзальный комплекс в иерархической структуре градостроительного пространства

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі розглядається залізничний вокзальний комплекс як елемент містобудівних систем різних ієрархічних рівнів. Розкрито його значення у формуванні цілісного, композиційно впорядкованого урбанізованого середовища.
Опис
Ключові слова
залізничний вокзальний комплекс, іерархія містобудівельних систем, композиція
Бібліографічний опис
Древаль И. В. Железнодорожный вокзальный комплекс в иерархической структуре градостроительного пространства / И. В. Древаль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 214-222. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання