Математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота з гідроімпульсним приводом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Іскович-Лотоцький, Р.
Іванчук, Я.
Івашко, Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
. Застосування вібраційної технології вимагає поглибленого вивчення фізичних явищ, які виникають у різних коливальних системах з метою визначення оптимальних параметрів вібраційного обладнання для підвищення ефективності технологічних процесів. Розробка єдиної методики проектування вібромолотів з гідроімпульсним приводом викликає необхідність знаходження придатних для практичного застосування основних аналітичних залежностей для розрахунку силових впливів робочого органу машини на об'єкт обробки. У більшості праць на базі розроблених окремих математичних моделей було розглянуто аналітичний опис зусилля на робочому органі вібромолота, створюваного при періодичному зміні тиску рідини, в порожнині гідроциліндра головного приводу машини. Розроблено методику, яка дозволила із достатнім ступенем точності визначити ефективну залежність силового навантаження на робочий орган вібромолота, в залежності від режимів роботи гідроімпульсного привода. Метою роботи є математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота для визначення залежності режиму вібраційного або віброударного навантаження в залежності від робочих параметрів гідроімпульсного привода. Запропоновано методику моделювання силового навантаження на робочий орган вібромолота методом лінеаризації функцій зміни тиску в гідросистемі. Коректність прийнятих припущень і апроксимацій, при складанні математичної моделі, оцінювалася шляхом зіставлення результатів аналітичного та експериментального досліджень динаміки вібромолота з конкретними величинами параметрів гідроімпульсного приводу та елементів конструкції. Розроблені загальні рекомендації по використанню кінцевих аналітичних залежностей при проектуванні вібромолотів з гідроімпульсним приводом для різних процесів вібраційного або ударновібраційного режимів роботи.
Опис
Ключові слова
моделювання, вібромолот, зондування ґрунтів, гідроімпульсний привід, modeling, vibrating hummer, sensing of soil, hydro-impulse drive
Бібліографічний опис
Іскович-Лотоцький Р. Математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота з гідроімпульсним приводом / Р. Іскович-Лотоцький, Я. Іванчук, Є. Івашко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 91. – С. 5-12. – Бібліогр.: 10 назв.
Зібрання