Динаміка ударно-вібраційних систем з електромагнітним приводом для ущільнення будівельних сумішей

Ескіз

Дата

2013

Автори

Баранов, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки електромагнітної ударно – вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Розглянуто фізичну та математичну моделі системи. Досліджено поведінку системи за умов зміни часу затримки на вмикання живлення електромагнітів. Для розв’язання диференційних рівнянь руху застосовано чисельну методику розрахунку. Наведено впровадження результатів досліджень у виробництво та навчальний процес.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, ударно – вібраційна установка, математична модель, чисельний розрахунок, shock vibration setting, mathematical model, numeral calculation

Бібліографічний опис

Баранов Ю. О. Динаміка ударно-вібраційних систем з електромагнітним приводом для ущільнення будівельних сумішей / Ю. О. Баранов // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - № 31. - С. 4 - 9. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced