Динаміка ударно-вібраційних систем з електромагнітним приводом для ущільнення будівельних сумішей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Баранов, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню динаміки електромагнітної ударно – вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Розглянуто фізичну та математичну моделі системи. Досліджено поведінку системи за умов зміни часу затримки на вмикання живлення електромагнітів. Для розв’язання диференційних рівнянь руху застосовано чисельну методику розрахунку. Наведено впровадження результатів досліджень у виробництво та навчальний процес.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, ударно – вібраційна установка, математична модель, чисельний розрахунок, shock vibration setting, mathematical model, numeral calculation
Бібліографічний опис
Баранов Ю. О. Динаміка ударно-вібраційних систем з електромагнітним приводом для ущільнення будівельних сумішей / Ю. О. Баранов // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2013. - № 31. - С. 4 - 9. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання