Проблеми визначення прямих та непрямих ефектів від реалізації дорожньо-будівельних проектів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто актуальні проблеми реалізації дорожньо-будівельних інвестиційних проектів. На основі узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики визначення наслідків реалізації проектів, систематизовано прямі та непрямі ефекти. Визначено можливість перенесення додаткових витрат реалізації проектів в галузі автотранспортної інфраструктури на інвестора або бенефіціара
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, дорожньо-будівельні проекти, прямі ефекти, непрямі ефекти, реалізація дорожньо-будівельних проектів
Бібліографічний опис
Денисенко Н. О. Проблеми визначення прямих та непрямих ефектів від реалізації дорожньо-будівельних проектів / Н. О. Денисенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 48. - С. 124 - 131. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання