GENIUS LOCI в контексті архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
простежена трансформація понять «простір», «архітектурний простір», «місце». Окреслено значення поняття «місця» у сучасній науці і культурі. Розглянуті трактовки поняття «місця» в архітектурній науці і практиці проектування. Проаналізовані ознаки «місця», що характеризують його структуру. Описані ситуації взаємодії між «місцем» та його оточенням.
Опис
Ключові слова
місце, простір, простір архітектурний
Бібліографічний опис
Шебек Н. М. GENIUS LOCI в контексті архітектурного середовища / Н. М. Шебек // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 3-17. - Бібліогр. : 28 назв.
Зібрання