Підвищення ефективності конструкцій алмазних різальних інструментів та їх робочих процесів

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано умови формування динамічного коливально-хвильового напружено- деформованого стану робочого середовища при розробці його високошвидкісними алмазними інструментами. Описані конструкції алмазних різальних елементів з програмовано-просторовим розташуванням алмазних зерен зі змінною зернистістю, які підвищують ефективність процесу розробки робочих середовищ. Представлено залежності для розрахунку геометричних, силових і енергетичних параметрів робочого процесу алмазного інструмента підвищеної ефективності з використанням теорії динамічного руйнування ґрунтів.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, алмазний робочий орган, різальний елемент, високошвидкісне руйнування, програмоване просторове розташування алмазних зерен, хвилі деформацій (напружень), дотична сила різання, потужність різання, алмазный рабочий орган, режущий элемент, высокоскоростное разрушение, программированное пространственное размещение алмазных зерен, волны деформаций (напряжений), касательная сила резания, мощность резания, diamond working organ, cutting element, hight-speed destruction, programmable spatial placing of diamond crop, waves of deformations (tensions), tangent strenth of cutting, cutting power
Бібліографічний опис
Підвищення ефективності конструкцій алмазних різальних інструментів та їх робочих процесів / А. В. Фомін, О. О. Костенюк, О. А. Тетерятник, Г. І. Боковня // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 75. – С. 43 - 48. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання