Сучасні тенденції розвитку просторово-часової композиції історичних міст

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дідіченко, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто ключову тенденцію розвитку просторовочасової композиції історичних міст – взаємопроникнення. Проводиться графоаналітичне дослідження розвитку розпланування європейських та українських історичних міст в рамках цієї тенденції.

Опис

Ключові слова

просторово-часова композиція, розвиток, історичне міське середовище, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Дідіченко М. О. Сучасні тенденції розвитку просторово-часової композиції історичних міст / М. О. Дідіченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 13 - 18. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced