Висвітлення актуальності дослідження феномену сценографії, як складової театральної архітектури (на прикладі архітектурно-сценографічної творчості Є. М. Лисика)

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті висвітлюється актуальність потреби спеціальних досліджень мистецтва сценографії як складової мистецтва театральної архітектури. На прикладі діяльності українських і закордонних сценографів, і зокрема всесвітньо відомого сценографа Є.М. Лисика.
Опис
Ключові слова
сценограф, сценографія: адаптація, трансформація, драматичне вирішення простору, складова простору, часу і архітектури
Бібліографічний опис
Климко З. В. Висвітлення актуальності дослідження феномену сценографії, як складової театральної архітектури (на прикладі архітектурно-сценографічної творчості Є. М. Лисика / З. В. Климко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 63-74. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання