Формування інформаційно-аналітичного підґрунтя врахування стохастичних факторів при організації будівництва та шляхи подолання відмов організаційних систем.

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено зміст запропонованої методології впровадження елементів нечіткої логіки ( в т.ч. теорії нечітких мір та fuzzy-технологій) з метою врахування стохастичного характеру будівельного виробництва в процесі розробки, оцінки та вибору раціональних альтернатив моделей організації будівництва. Подано основні розрахунково-аналітичні процедури запропонованого підходу та шляхи її реалізації у програмних продуктах.
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, будівництво, шляхи подолання, організаційні системи
Бібліографічний опис
Тугай О. А. Формування інформаційно-аналітичного підґрунтя врахування стохастичних факторів при організації будівництва та шляхи подолання відмов організаційних систем / О. А. Тугай // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2007. - Вип. 20. - С. 94 - 98. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання