Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин

Ескіз

Дата

2012

Автори

Човнюк, Юрій Васильович
Діктерук, Михайло Гаврилович
Почка, Костянтин Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань (режими пуску/гальмування) механізмів підйомно-транспортних машин. Досліджені вимушені коливання вказаних лінійних механічних систем з одним степенем вільності руху при їх проходженні через резонанс. Задача Коші для диференціального рівняння коливань за лінійного закону зміни частоти вимушеної сили розв’язана у термінах інтегралу ймовірностей від комплексного аргументу.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра автоматизації технологічних процесів, кафедра основ професійного навчання, розрахунок, навантаження, підйомно-транспортні машини, коливання, нагрузка, нагрузка, подъемно-транспортные машины, колебания, calculation, load, hoisting-transport machines, oscillation

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин / Ю. В Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. - С. 69 - 76. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced