Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань (режими пуску/гальмування) механізмів підйомно-транспортних машин. Досліджені вимушені коливання вказаних лінійних механічних систем з одним степенем вільності руху при їх проходженні через резонанс. Задача Коші для диференціального рівняння коливань за лінійного закону зміни частоти вимушеної сили розв’язана у термінах інтегралу ймовірностей від комплексного аргументу.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра автоматизації технологічних процесів, кафедра основ професійного навчання, розрахунок, навантаження, підйомно-транспортні машини, коливання, нагрузка, нагрузка, подъемно-транспортные машины, колебания, calculation, load, hoisting-transport machines, oscillation
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин / Ю. В Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. - С. 69 - 76. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання