Особливості формотворення міського середовища на прикладі історичного центру Києва

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гнатюк, Л. Р.
Бовкун, М. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню гармонійного формотворення міського середовища. Дослідження проведено на зразках прибуткових будинків в стилі київського модерну. На основі проведеного аналізу виявлено основні елементи пріоритетного стилю забудови центра Києва та запропоновано їх використання для формування сучасного міського середовища.

Опис

Ключові слова

київський модерн, прибутковий будинок, дизайн міського середовища, малі архітектурні форми, композиційні схеми, формотворення, стиилізація

Бібліографічний опис

Гнатюк Л. Р. Особливості формотворення міського середовища на прикладі історичного центру Києва / Л. Р. Гнатюк, М. С. Бовкун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 39-44. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset