Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати

Ескіз

Дата

2014

Автори

Коваленко, В. А.
Коробко, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті висвітлена методологія використання методів чисельного моделювання взаємодії потоків рідини з елементами перетворювачів витрати на базі обчислювальної гідродинаміки CFD (Computational Fluid Dynamcs). Наведені результати дослідження витратоміра рідини вихорового типу з використанням програмного пакету ANSYS Workbench.

Опис

Ключові слова

Ansys Workbench, витратомір рідини, моделювання чисельне, вимірювальні перетворювачі витрати

Бібліографічний опис

Коваленко В. А., Коробко І. В. Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати / В. А. Коваленко, І. В. Коробко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 128 - 133. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset