Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті висвітлена методологія використання методів чисельного моделювання взаємодії потоків рідини з елементами перетворювачів витрати на базі обчислювальної гідродинаміки CFD (Computational Fluid Dynamcs). Наведені результати дослідження витратоміра рідини вихорового типу з використанням програмного пакету ANSYS Workbench.
Опис
Ключові слова
Ansys Workbench, витратомір рідини, моделювання чисельне, вимірювальні перетворювачі витрати
Бібліографічний опис
Коваленко В. А., Коробко І. В. Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати / В. А. Коваленко, І. В. Коробко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 128 - 133. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання