Формоутворення поверхонь обертання другого порядку за їх лініями обрисів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі проведено параметричний аналіз задачі включення перспективної лінії обрису у визначник поверхонь обертання другого порядку та наведені конструктивні схеми їх реалізації.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, дизайн, перспектива, моделювання, поверхні другого порядку, лінія обрису
Бібліографічний опис
Суліменко С. Ю. Формоутворення поверхонь обертання другого порядку за їх лініями обрисів / С. Ю. Суліменко, В. О. Анпілогова, Ж. Г. Левіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 320 - 324. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання