Дослідження операцій в містобудівництві (Досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (Продовження. Початок див. МТП, №31, 2008 р. та №32, 2009 р.)

Ескіз

Дата

2009

Автори

Рейцен, Є. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття є продовженням статей, вміщених у збірниках «Містобудування та територіальне планування» №№31, 32 і присвячена застосуванню психофізіологічного закону Вебера-Фехнера для дослідження режимів руху транспорту у періоди сутінок із встановленням статистичних залежностей.

Опис

Ключові слова

кафедра міського будівництва, містобудівництво, закон Вебера-Фехнера, дослідження режимів руху транспорту, встановлення статистичних залежностей

Бібліографічний опис

Рейцен Є. О. Дослідження операцій в містобудівництві (Досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (Продовження. Початок див. МТП, №31, 2008 р. та №32, 2009 р.) / Є. О. Рейцен // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 34. - С. 402 - 404. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced