Засадничі риси формотворення естетичного середовища української архітектури X-XXI ст.

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню та формуванню естетики української архітектури протягом X-XXI століть. Дослідження проведене на зразках сакральної архітектури, адміністративних будівель, житлових комплексів. Виявлені особливості архітектурних форм та композиційної побудови споруд стилів візантійського, бароко, класицизм, модерн.
Опис
Ключові слова
архітектурні форми, пропорції, композиційна побудова, художній зміст, художній образ, гармонійна взаємодія
Бібліографічний опис
Гнатюк Л. Р. Засадничі риси формотворення естетичного середовища української архітектури X-XXI ст. / Л. Р. Гнатюк, Г. О. Шишлакова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ: КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 45 - 50. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання