Засадничі риси формотворення естетичного середовища української архітектури X-XXI ст.

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гнатюк, Л. Р.
Шишлакова, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та формуванню естетики української архітектури протягом X-XXI століть. Дослідження проведене на зразках сакральної архітектури, адміністративних будівель, житлових комплексів. Виявлені особливості архітектурних форм та композиційної побудови споруд стилів візантійського, бароко, класицизм, модерн.

Опис

Ключові слова

архітектурні форми, пропорції, композиційна побудова, художній зміст, художній образ, гармонійна взаємодія

Бібліографічний опис

Гнатюк Л. Р. Засадничі риси формотворення естетичного середовища української архітектури X-XXI ст. / Л. Р. Гнатюк, Г. О. Шишлакова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ: КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 45 - 50. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced