Параметри робочого процесу ґрунторуйнуючих технічних систем з урахуванням розподілення потоків енергії

Ескіз

Дата

2010

Автори

Фомін, Анатолій
Костенюк, Олександр
Тетерятник, Олександр
Боковня, Галина

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто взаємодію між робочим органом та масивом ґрунту, що розроблюється, врахувавши різні варіанти руху різального елемента. Визначено силові параметри при забезпеченні структурованого робочого процесу руйнування ґрунту, враховуючи рух різального елемента відносно денної поверхні ґрунтового масиву.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, структурований робочий процес, потоки енергії, енергоємність, хвилі напружень, сила тяжіння

Бібліографічний опис

Фомін А. В. Параметри робочого процесу ґрунторуйнуючих технічних систем з урахуванням розподілення потоків енергії / А. В. Фомін, О. О. Костенюк, О. А. Тетерятник, Г. І. Боковня // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 76. - С. 66 - 74. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset