Про підвищення точності узагальненого метода прямих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Чибіряков, В. К.
Станкевич, А. М.
Левківський, Д. В.
Мельничук, В. Ф.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній роботі запропоновано для зниження вимірності диференціальних рівнянь теорії пружності використовувати узагальнений метод прямих, в основу якого покладено метод прямих в комбінації з проекційним методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. В якості базисних функцій використовуються локальні функції. Досліджена точність методу в залежності від виду базисних функцій. Розглянуто 3 варіанти функцій: лінійні, кубічні сплайни та квадрати косинусів.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра вищої математики, узагальнений метод, проекційний метод, прямі, сплайни, функція, точність, рівняння, теорія пружності
Бібліографічний опис
Про підвищення точності узагальненого метода прямих / В. К. Чибіряков, А. М. Станкевич, Д. В. Левківський, В. Ф. Мельничук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 53. - С. 565-573. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання